Archiwum

Licencje na uprawianie koszykówki - wyjaśnienie

27/01/2008

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, w związku z zapytaniami klubów przypomina, że posiadanie licencji zawodnika na uprawianie danej dyscypliny sportu...

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, w związku z zapytaniami klubów przypomina, że posiadanie licencji zawodnika na uprawianie danej dyscypliny sportu wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.

Posiadanie tej licencji stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i w przypadku braku licencji mogą nie zostać klubom naliczone punkty wynikające z Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.

Już wkrótce rozpoczyna się współzawodnictwo na szczeblu krajowym, stąd prośba o uzupełnienie przez kluby brakujących dokumentów. Szczegóły dotyczace zasad wydawania licencji zawarte są w Rozdziale III Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz http://www.pzkosz.pl/d/documents/regulamin_pzkosz_2007.pdf a  wzór wniosku i zobowiązania można pobrać z poniższych linków: http://www.wozkosz.pl/wgid/regulacje/wniosek_o_licencje_zawodnika.pdf oraz http://www.wozkosz.pl/wgid/regulacje/zobowiazanie_zawodnika.pdf

Do dokumentacji należy dołączyć kserokopię badań lekarskich oraz w przypadku niepełnoletności zawodnika zgodę opiekuna prawnego.

Michał Lesiński

Prezes WOZKosz W.M.


Polecamy