Archiwum

Komunikat i informacja Zarządu WOZKosz W.M.

15/01/2008

Zarząd Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego informuje...


Zarząd Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego informuje:
* Zarzad WOZKosz W.M. informuje, ze zgodnie z jego Uchwala "okienko transferowe" dla klubow uczestniczacych w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez WOZKosz W.M. w sezonie 2007/2008, zamyka sie w dniu 31 stycznia 2008.

* KOMUNIKAT ZARZĄDU WOZKosz W.M.

W związku z licznymi wątpliwościami  i uwagami dotyczącymi weryfikacji rozgrywek  przez WGiD, Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki przypomina, że podstawą do weryfikacji jest oryginał protokołu meczu, który  należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć do biura Związku najpóźniej 3 dni po zakończeniu spotkania. Przekazanie wyniku sms-em lub e-mailem bezpośrednio po meczu ma umożliwić szybkie wstawienie wyniku na stronę internetową lecz tak przesłany wynik  nie stanowi  podstawy do weryfikacji meczu przez WGiD.  Informujemy jednocześnie, że mając na względzie sportowe poza regulaminowe aspekty prowadzonych rozgrywek Zarząd ustalił ostateczny termin dostarczenia oryginałów zaległych protokołów lub ich kopii (oryginalnych, nie ksero) na dzień 21 stycznia 2008r. Dostarczenie brakujących protokołów w tym terminie spowoduje anulowanie nałozonych walkowerów i spowoduje weryfikację  meczów zgodnie z uzyskanymi wynikami we wszystkich cyklach rozgrywek (przy utrzymaniu nałożonych kar finansowych za ich nieterminowe dostarczenie). Uwzględniając pracę poczty w okresie świąteczno - noworocznym Zarząd postanowił także anulować kary finansowe za opóźnienia w dostarczeniu protokołów z meczów rozegranych między 15 a 22 grudnia 2007. W celu uniknięcia nieporozumień w przyszłości prosimy o terminowe przesyłanie oryginałów protokołów najpóźniej we wtorek z całego weekendu (czwartek-poniedziałek).

Michał Lesiński

Prezes WOZKosz WM


Polecamy