Archiwum

Kurs instruktorski

12/05/2015

AWF Warszawa na mocy podpisanej umowy z PZKosz organizuje kurs dlakandydatów niezbędny do uzyskania licencji trenerskiej typ "C" (przedderegulacją - dyplom instruktora koszykówki). Zapraszamy do zapoznania sięze szczegółami kursu.

 

Trwa nabór na kurs instruktora sportu w koszykówce.

Kurs obejmuje 180 godzin (zgodnie z Porozumieniem Rektorów AWF w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5.07.2013 r.). Cześć ogólna kursu obejmuje 60 godzin, cześć specjalistyczna - 90 godzin dydaktycznych. Ponadto realizowane są praktyki w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci kierunków wychowanie fizyczne i sport.

Cześć ogólna kursu odbędzie się w czerwcu 2015 r., w trybie weekendowym (3 weekendy). Koszt części ogólnej około 700 zł (uzależniona od liczby chętnych).

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w części specjalistycznej - wrzesień 2015 r, w trybie weekendowym (5 weekendów). Planowany koszt szkolenia - około 1500 zł.

Dokumenty przyjmowane są do 20.05.2015 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego pok.63 (hol główny). Kontakt: studiapodyplom@awf.edu.pl, tel. 22 834 56 16 lub kom. 795 131 359.

 


Polecamy