Archiwum

Walne Zgromadzenie Delegatów WOZKosz W.M.

20/06/2016
W dniu dzisiejszym na warszawskim Torwarze odbyło się Walne Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów WOZKosz W.M., które wybrało władze Związku na kolejną kadencję. Prezesem został ponownie Michał Lesiński, a skład Zarządu uzupełniają - Janusz Całka, Katarzyna Dulnik, Leszek Kamiński, Zbigniew Kowalczyk, Piotr Łukawski, Michał Proc, Michał Przybylski, Krzysztof Sońta, Robert Szywalski i Ryszard Zahn. Nadzór nad pracami Zarządu sprawować będzie Komisja Rewizyjna w składzie - Grzegorz Bachański, Robert Bartkiewicz i Ignacy Suwała. Nowym władzom Związku życzymy wytrwałości w działaniach i samych dobrych decyzji na rzecz mazowieckiej koszykówki.

Polecamy