Archiwum

Szkolenie dla Spikerów Imprez Sportowych

13/09/2007

Polska Liga Koszykówki S.A. informuje, iż w porozumieniu z Polskim Związkiem Koszykówki organizuje szkolenie dla "Spikerów Imprez Sportowych"

Polska Liga Koszykówki S.A. informuje, iż w porozumieniu z Polskim Związkiem Koszykówki organizuje szkolenie dla "Spikerów Imprez Sportowych".

Program szkolenia powstał przy współudziale Instytutu Studiów Edukacyjnych, a zajęcia zostaną przeprowadzone przez licencjonowanego spikera zawodów sportowych, przez sędziego koszykówki oraz przez oficera Policji ds. zabezpieczania imprez sportowych. Szkolenie obejmować będzie 8 godzin dydaktycznych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz licencje PLK S.A. oraz PZKosz.

Szkolenie odbędzie się 29 września 2007 r. (sobota) w Warszawie. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres biuro@plk.pl. Powinno ono zawierać: Imię i Nazwisko, Datę i Miejsce urodzenia, Nazwę Klubu. Wiadomość prosimy zatytułować: "Zgłoszenie na kurs spikera sportowego".

Koszt szkolenia jest zróżnicowany i wynosi:

1.. Dla spikerów z klubów PLK S.A. oraz PLKK Sp. z o.o. - 300 zł.
2.. Dla spikerów z klubów I Ligi Męskiej - 200 zł.
3.. Dla spikerów z klubów II Ligi Męskiej oraz I Ligi Kobiet - 100 zł.
4.. Dla spikerów z pozostałych klubów - 400 zł.

Więcej informacji zostanie przekazanych zainteresowanym w najbliższym terminie.


Polecamy