Archiwum

Wytyczne dla klubów przed sezonem 2007/2008

21/08/2007

Wydział Gier i Dyscypliny WOZKosz W.M. informuje, że kluby które zgłosiły się lub będą się zgłaszać do rozgrywek prowadzonych przez WOZKosz W.M. są zobowiązane do spełnienia poniższych wytycznych. Bez ich spełnienia kluby nie zostaną dopuszczone do rozgrywek mistrzowskich.

Wydział Gier i Dyscypliny WOZKosz W.M. informuje, że kluby które zgłosiły się lub będą się zgłaszać do rozgrywek prowadzonych przez WOZKosz W.M. są zobowiązane do spełnienia poniższych wytycznych. Bez ich spełnienia kluby nie zostaną dopuszczone do rozgrywek mistrzowskich.

Wytyczne:
- LICENCJA KLUBOWA - obowiązuje każdy klub koszykarski począwszy od ekstraklasy a skończywszy na rozgrywkach minikoszykówki. Licencje wyrabia Polski Związek Koszykówki. W siedzibie PZKosz należy złożyć wszystkie niezbędne dokumenty oraz uiścić stosowną opłatę.
- LICENCJA ZAWODNIKA NA UPRAWIANIE KOSZYKÓWKI - zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu każdy zawodnik/zawodniczka niezależnie od klasy rozgrywek musi mieć wyrobioną licencję na uprawianie koszykówki. Procedura uzyskania licencji jest następująca:
* należy pobrać druki "Wniosek o licencję zawodnika" oraz "Zobowiązanie zawodnika" ze strony www.wozkosz.pl z działu WGiD/Regulaminy i Druki, lub ze strony www.pzkosz.pl z działu Download;
* wypełnione druki oraz badania lekarskie każdego zawodnika/zawodniczki należy przedłożyć w siedzibie WOZKosz W.M. i uiścić opłatę w wysokości 20 zł od każdej licencji. Do ww licencji nie są potrzebne zdjęcia;
* licencje zawodnika są wyrabiane przez Okręgowe Związki Koszykówki dla zawodników z klubów z danego Okręgu i dotyczą wszystkich klas rozgrywek począwszy od ekstraklasy a kończąc na rozgrywkach minikosza;
* licencje zawodnika na uprawianie koszykówki są obowiązkowe i są wyrabiane jednorazowo. Bez uzyskania licencji zawodnik/zawodniczka nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich, gdyż nie zostanie mu wyrobiona/przedlużona licencja okresowa.
- WERYFIKACJA HALI - przed obecnym sezonem zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego opracowanego według wytycznych Ministerstwa Sportu każda hala sportowa musi zostać zweryfikowana przez organ prowadzący rozgrywki. WGiD WOZKosz W.M. weryfikuje hale w cyklach rozgrywkowych od 1 ligi kobiet i 3 ligi mężczyzn do rozgrywek minikosza włącznie.
Hala na której rozgrywane są mecze mistrzowskie organizowane przez PLK, PLKK, PZKosz (ekstraklasa, 1 liga męska, 2 liga męska) są zwolnione z obowiązku weryfikacji, gdyż tym zajmują się wyżej wymienione komórki.
- SPŁATA ZALEGŁOŚCI WOBEC PZKosz, WOZKosz W.M. ORAZ INNYCH PODMIOTÓW - kluby które zalegają z jakimikolwiek opłatami wobec PZKosz, WOZKosz W.M., typu wpisowe za ubiegły sezon, kary, itp. winne są uregulować zaległości do czasu rozpoczęcia zebrań przedsezonowych.
Kluby, które będą zalegały z opłatami nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
Ze sportowym pozdrowieniem,
Piotr Hajduk
Przewodniczący WGiD WOZKosz W.M.

Polecamy