Archiwum

Licencje trenerskie PZKosz i okresowe licencje trenerskie

01/09/2008

Poniżej szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania obu licencji.

Polski Związek Koszykówki przypomina, że zgodnie z "Ustawą o sporcie kwalifikowanym" oraz paragrafem 40, punkt 1 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz warunkiem niezbędnym do otrzymania okresowej licencji trenerskiej jest posiadanie licencji trenera PZKosz. Poniżej szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania obu licencji.

Licencja trenera PZKosz

Począwszy od 1 września 2008 roku Polski Związek Koszykówki za pośrednictwem Wojewódzkich Związków Koszykówki rozpoczyna wydawanie licencji trenerskich PZKosz. Osoba ubiegająca się o licencję trenera PZKosz musi wypełnić wniosek o wydanie licencji trenera PZKosz (.doc). Do wniosku należy również załączyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (.doc)
 2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji
 3. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera (koszty wydania zaświadczenia lekarskiego pokrywa osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera)

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie odpowiedniego terytorialnie WZKosz.

Opłata za wydanie licencji trenera nie przekracza kosztów wydania licencji i wynosi 50 pln

UWAGA!!!

O wydanie licencji trenera ubiegają się tylko trenerzy posiadający obywatelstwo polskie. Dla trenerów zagranicznych licencję trenerską stanowi wyłącznie licencja okresowa, która jest wydawana na jeden sezon rozgrywkowy.

Okresowe licencje trenerskie

Zgodnie z paragrafem 41 Regulaminu współzawodnictwa sportowego PZKosz ustala się następujące rodzaje okresowych licencji trenerskich PZKosz:

 • licencja A - uprawniająca do prowadzenia zespołów w lidze zawodowej męskiej i ekstraklasie kobiet
 • licencja B - uprawniająca do prowadzenia zespołów w I i II lidze męskiej i I lidze kobiet
 • licencja C ? uprawniająca do prowadzenia zespołów w pozostałych rozgrywkach.

Trener posiadający licencję A może prowadzić zespoły w rozgrywkach jak dla licencji B i C. Licencje A i B uprawniają do prowadzenia zespołów we wszystkich niższych klasach rozgrywek mistrzowskich. Zasady przyznawania licencji C ustalają WZKosze, które także wydają te licencje.

Osoba ubiegająca się o okresową licencję trenera typu A lub B musi wypełnić wypełnić wniosek o wydanie okresowej licencji trenera PZKosz (.doc). Do wniosku należy również załączyć następujące dokumenty:

 1. kopię dowodu wpłaty za wydanie licencji
 2. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji
 3. zdjęcie formatu legitymacyjnego
 4. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera (koszty wydania zaświadczenia lekarskiego pokrywa osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera)

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Polskiego Związku Koszykówki.


Opłaty za wydanie licencji trenera zgodnie z Regulaminem Opłat PZKosz wynoszą odpowiednio:

 • Licencja A ? 3 000 pln (ekstraklasa męska i żeńska)
 • Licencja B ? 1 500 pln (dla trenerów prowadzących zespoły w 1 LM i 2 LM) oraz 1 000 pln (dla trenerów prowadzących zespoły w 1 LK)
 • Dodatkowa opłata za nieobecność na klinice trenerskiej dla trenerów ubiegających się o licencję okresową typu A i B ? 1 000 pln
 • Opłaty za licencję A i B należy wpłacać na konto PZKosz:
  Bank PKO S.A.
  89 1240 5918 1111 0000 4910 0693

Licencja C ? opłatę ustalają i pobierają właściwe terytorialnie WZKosz.

Dokumenty:

 


Polecamy