Archiwum

Wybory władz WOZKosz WM

18/12/2008

W dniu 17 grudnia 2008 r. odbyło się walne Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów WOZKosz WM...

W dniu 17 grudnia 2008 r. odbyło się walne Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów WOZKosz WM, które podjęło Uchwałę o skróceniu kadencji władz Związku do dwóch lat oraz wybrało Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazdy PZKosz.

1. Skład Zarządu:
Prezes - Michał Lesiński
Członkowie: Elżbieta Dorożyńska, Zdzisław Jarosz, Janusz Całka, Piotr Łukawski, Tomasz Konczewski, Marcin Widomski, Jan Kwasiborski, Konrad Budka oraz
(z urzędu) Jadwiga Chojnacka i Jacek Litawa.

Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2009 roku.

2. Skład Komisji Rewizyjnej:
- Grzegorz Bachański
- Leszek Kamińśki
- Henryk Liszewski

3. Delegaci na Walne Zebrania PZKosz:
E. Dorożyńska, G. Bachański, J. Litawa, M. Widomski, A. Latos, M. Animucki, K. Budka,
T. Wakulski, M. Gordon, M. Lesiński, Z. Jarosz, J. Całka, I. Suwała, T. Konczewski

Rezerwa: T. Foder, Jan Kwasiborski, K. Mateja, A. Daykola.


Polecamy