Archiwum

WOZKosz WM informuje o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym

21/01/2009

Zarząd WOZKosz WM informuje o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym.

Zarząd WOZKosz. WM informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, począwszy od 1 stycznia 2009 r. - jeżeli suma należności danej osoby fizycznej z tytułu umów zleceń nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł. - wynagrodzenie to opodatkowane jest podatkiem ryczałtowym w wysokości 18 % od przychodu, bez pomniejszania kwoty brutto o koszty uzyskania przychodu (podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednocześnie, takich wynagrodzeń nie wlicza się do dochodu rocznego danej osoby i w konsekwencji w takim przypadku nie wystawia się PIT-ów rocznych. Zasada ta dotyczyć zatem będzie rozliczeń między innymi sędziów koszykówki, których przychody od jednego klubu w skali miesiąca nie przekroczą kwoty 200 złotych.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższej zasady przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Wiceprezes Zarządu WOZKosz. WM
ds. finansowych
Tomasz Konczewski

 


Polecamy