Archiwum

Nabór do klasy sportwej w Komorowie

18/04/2008

Klasa o profilu ogólnym dla osób czynnie uprawiających sport ZSO w Komorowie we współpracy z lokalnym Uczniowskim Klubem Sportowym Komorów ogłasza nabór do klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009.

Klasa o profilu ogólnym dla osób czynnie uprawiających sport

ZSO w Komorowie we współpracy z lokalnym Uczniowskim Klubem Sportowym Komorów ogłasza nabór do klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009. Klasa ta będzie zrzeszała dzieci uprawiające koszykówkę oraz inne dziedziny sportu.

Uczeń wybierający klasę o profilu ogólnym dla osób czynnie uprawiających sport powinien złożyć podanie do sekretariatu gimnazjum. Podanie powinno zawierać dane ucznia, informacje o osiągnięciach sportowych oraz prośbę o przyjęcie do klasy ogólnej dla osób czynnie uprawiających sport.

Przy przyjęciu do klasy będą brane pod uwagę:
- średnia ocen,
- zachowanie

W przypadku dużej liczby chętnych do klasy ogólnej dla osób czynnie uprawiających sport będzie przeprowadzony test sprawnościowy.

Podanie należy składać do sekretariatu gimnazjum do 30 kwietnia 2008 r.


Adres szkoły w Komorowie:

Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20
05-806 Komorów
tel./fax 022 758 02 48

adres internetowy:
www.gim.komorow.edu.pl
www.komorow.edu.pl


Polecamy