Archiwum

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenia Delegatów WOZKosz WM

18/12/2010
W dniu 15 grudnia 2010 r. odbyło się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego.


Sprawy do jakie były do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie to:

1. Zmiany w Statucie WOZKosz WM - przystosowanie do nowej ustawy o sporcie.
2. Podjęcie Uchwały o przywróceniu czteroletniej kadencji władz Związku.
Ewentualnie
3. Podjęcie uchwały o terminie wyborów władz Związku.

Delegaci po wysłuchaniu proponowanych zmian w Statucie przez Wiceprezesa ds Ogranizacyjno-Prawnych Marcina Widomskiego przyjęli je jednogłośnie.
Również jednogłośnie została przyjęta Uchwała o przywrócenie czteroletniej kadencji władz Związku.

Po części oficjalnej Walnego Zgromadzenia delegaci wzięli udział w  tradycyjnym spotkaniu opłatkowym z okazji Świat Bożego Narodzenia.

Prezes Michał Lesiński przekazał wsystkim uczestnikom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2011 Roku.


Polecamy