Archiwum

Polskie Towarzystwo Koszykówki

16/10/2011

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Koszykówki wybrało nowe władze.

Zarząd PTK ukonstytuował sie w składzie:

Prezes - Urbaniak Wojciech,
V-ce Prezes - Pawlak Agnieszka,
Sekretarz - Strejmer Ewa,
Skarbnik - Kocerka Hanna,
Członkowie - Dulnik Katarzyna, Lis Krystyna

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczacy - Łukasiewicz Jerzy
Sekretarz - Mateja Krzysztof
Członek - Przywarski Bohdan

Życzymy powodzenia w działaniu.
WOZKosz WM

Życzymy powodzenia w działaniu.
WOZKosz WM

Polecamy