TS Żuraw Gniewino

84-250 Gniewino, Sportowa 1
+48 58 670 66 99, +48 58 670 63 42, jbagnecki@wp.pl; b.dalecki@tszuraw.pl