Inter Parts AZS UWM Olsztyn

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 7
+48 89 524 52 37, +48 89 524 52 37, uwm.olsztyn@azs.pl