Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

PROTOKÓŁ CZAS GRY BOISKO TABLICE

  

Pytanie nr 1. Czy można zacząć mecz bez opieki medycznej?

ODP:

NIE. Obecność opieki medycznej jest niezbędna do rozpoczęcia meczu. Na opiekę medyczną czekamy maksymalnie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu.

 

Pytanie nr 2. Czy organizatorem meczu może być osoba siedząca jednocześnie na stoliku jako mierzący czas gry wyznaczony przez klub?

ODP:

NIE. Osoba pełniąca obowiązki organizatora meczu nie może pełnić innych funkcji.

 

Pytanie nr 3. Czy trener powinien oczekiwać, że to Sekretarz zaznaczy pierwszą 5-tkę w protokole na podstawie zawodników wchodzących na boisku przed podrzutem sędziowskim?

ODP:

NIE. Obowiązkiem trenera drużyny jest zaznaczenie w protokole pierwszej piątki znakiem X i złożenie podpisu przy swoim nazwisku.

 

Pytanie nr 4. Czy dodatkowa tabelka na punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników jest konieczna do stosowania?

ODP:

NIE. Ale jest bardzo pomocna, aby sprawnie przeprowadzić procedury związane z zakończeniem pisania protokołu.

 

Pytanie nr 5. Jakiego protokołu należy użyć jeżeli w kategorii U15 w meczu bierze udział więcej niż 12 zawodników w jednej drużynie (lub w obu drużynach)?

ODP:

W takim przypadku używamy protokołu dla rozgrywek U11-U14 gdzie jest możliwość wpisania do 15 zwodników dla każdej drużyny. Wejścia zawodników zaznaczamy tylko w pierwszej kolumnie znakiem X (poza pierwszą piątką gdyż tę zaznacza trener) przy nazwisku zawodnika. Pozostałe 3 kolumny dla kwart 2,3 i 4 należy wykreślić.

 

Pytanie nr 6. Jeżeli w kolumnie na bieżący wynik została ostatnia wolny wiersz przed blokiem rzutów wolnych (2 lub 3) to czy należy zapisać w tym wierszu pierwszy rzut wolny, aby wykorzystać wszystkie dostępne miejsca w danej kolumnie w protokole?

ODP:

NIE. W takiej sytuacji blok rzutów wolnych zapisujemy w nowej kolumnie, a ostatni wiersz w poprzedniej kolumnie należy wykreślić.

 

Pytanie nr 7. Czy przed początkiem bloku rzutów wolnych powinniśmy od razu zaznaczyć nawiasem 2 (lub 3) kratki, tak aby wiedzieć, że chodzi o rzuty wolne i ile tych rzutów powinno być wykonanych?

ODP:

NIE. Między pierwszy i drugim, albo między drugim, a trzecim rzutem wolnym może zostać orzeczony faul techniczny dla jednej z drużyn. W takim przypadku między wykonywanymi rzutami wolnymi, należy w pierwszej kolejności wykonać rzut wolny, będący efektem faulu technicznego i zaznaczyć to zdarzenie w protokole, a potem wykonać drugi (lub trzeci) rzut wolny wynikający ze wcześniejszego faulu osobistego.

 

Pytanie nr 8. Czy w rozgrywkach na szczeblu okręgowym należy w sekcji Uwagi Sędziów, opisać wszystkie faule niesportowe?

ODP:

NIE. W protokole, w sekcji Uwagi Sędziów nie należy opisywać fauli niesportowych. Opisać należy opisać powody odgwizdania fauli technicznych.

 

Pytanie nr 9. Czy w protokole w uwagach sędziów należy opisać każdą kontuzję zawodnika (zawodników), która miała miejsce w trakcie meczu?

ODP:

Należy przede wszystkim zapytać trenera danego zespołu czy chciałby, aby poszczególne kontuzje zostały odpowiednio opisane w protokole w sekcji Uwagi Sędziów. Jeżeli tak, to warto wcześniej mieć zapisaną informację, w której minucie, której kwarty dany zawodnik uległ kontuzji, której części ciała.

 

Pytanie nr 10. W ilu miejscach należy dokonać zaznaczenia w protokole w sytuacji faulu w czasie akcji rzutowej zakończonej celnym rzutem do kosza (tzw. 2+1 lub 3+1)?

ODP:

Co najmniej w 3 miejscach, a w sytuacji gdy drużyna faulująca nie osiągnęła w danej kwarcie limitu 4 fauli, to w 4 miejscach:
1. Zdobyte 2 (lub 3) punkty zawodnika faulowanego w kolumnie do prowadzenia aktualnego wyniku.
2. Faul osobisty zawodnika faulującego – minuta z dolnym indeksem 1.
3. Zapisanie faulu drużynowego (jeżeli nie ma jeszcze limitu 4 fauli w kwarcie).
4. Zapisanie rezultatu wykonanego jednego rzutu wolnego (punkt lub -) w kolumnie do prowadzenia aktualnego wyniku.
Dodatkowo możliwe są jeszcze 2 miejsca w prowadzonej tabelce dla indywidualnych osiągnięć puntkowych zawodników: 1. Zdobyte punktu w akcji rzutowej (2 lub 3 punkty). 2. Zdobyty punkt z wykonanego rzutu wolnego.

Decathlon Mazowsze Molten
Obraz